20.12.2017

Käes
On
Aeg
Võtta
Aega
Leida
Anda
Endale
Talle
Meile
Neile
Enne
Kui
Hilja
Lasta
Lähedased
Lähemale
Käeulatusse
Kuuldekaugusesse
Mõttevalgusesse
Tiivasirutusse
Südamesoppidesse
Kõige
Algussse
Mõtelda
Vaadata
Kuulata
Mõtelda
Rääkida
Mõtelda
Mõista
Tunda
Lihtne
Lihtsalt
Võtta
Aega
Olla
Hea

Millal
Siis
Veel?